Sarre Sürdürülebilirlik Çalışmalarında Geri Dönüşüm Yaklaşımı İle İlerliyor


Sarre Sürdürülebilirlik Çalışmalarında Geri Dönüşüm Yaklaşımı İle İlerliyor

İnsan odaklı, dünyayı ve toplumu gözeten bir yaklaşımla çalışan Sarre, 1’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. “Geri Dönüşüm” yaklaşımı kapsamında mobilya ve mimarlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerini ortak bir sürdürülebilirlik anlayışı etrafında buluşturan Sarre, böylelikle sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Sarre Yönetim Kurucusu Hasan Keleş, “Sürdürülebilirlik raporunu her yıl güncellemeyi amaçlıyoruz. Bu yıl da raporun hazırlık sürecinde çevresel ve sosyal konularda çalışmaları dâhil ettik. Tüm dünyada artan sosyal eşitsizlikler ve iklim krizi konularındaki krizin çözümü için sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaparak, katkı sağlamak için kritik rolümüzün farkındayız. Dünyada son on yılda yaşanan buzul erimeleri, hava sıcaklığı sebebiyle oluşan orman yangınları, yağışların azalması ile gelen kuraklıklar ve su kaynaklarının hızla tükenme noktasına gelmesi ile birlikte küresel sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik siyasi taahhütler giderek arttı. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sebebiyle 12 Aralık 2015’te Paris’te düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP21) 193 taraf (192 ülke ve Avrupa Birliği) bir araya gelerek bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma dünyamız için oldukça önemli. Birleşmiş Milletler (BM)’in 17 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bulunmakta. Bu hedefler içerisinde geçen Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar maddesi de oldukça önemli. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşayacağı öngörülüyor. Kentsel alanlarımızı inşa etme ve yönetme biçimimizi değiştirmezsek, sürdürülebilir kalkınmayı başaramayız.

Sarre olarak yaşam alanlarını tasarlarken enerjisiyle, altyapısıyla, çevresiyle ve tarihiyle bir bütün olarak esas alarak planlama gayretinde öncülük etmeye, fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde sağlayacağımız istihdamlar, hizmetler ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle, tüm paydaşlarımız için ortak değer yaratmaya devam edeceğiz.” 1’nci Sarre Sürdürülebilirlik Raporu ile öne çıkan başlıklar şöyle:

30-31 Mart 2022 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen EKO İKLİM zirvesine katıldık. Eski devlet başkanlarından, bakanlara, yerel yöneticilerden, iş dünyası temsilcilerine kadar yoğun katılımın olduğu zirvede akıllı evler ve geri dönüştürülmüş ahşap ürünler üzerine temsilcilere çalışmalarımızı sunduk.

Sarre Mobilya tarafından geri dönüştürülmüş ahşap 5 yeni ürün ve hizmet pazara sunuldu.


Çözüm Ortaklarımız

Her bir adımın değerini en az bizim kadar bilen markalarla çözüm üretiyoruz.