Sürdürülebilirlik

Zamansız bir hikayenin öncüleri


Sürdürülebilirlik

İklim değişikliğiyle ilgili önemli endişeleri ele alarak, projelerimizin toplumlarımızın sağlığını ve esenliğini de kapsaması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim hayatımızdaki çalışmalarımızı iş yaşantımıza yansıtarak sürdürülebilirlik şirketimizin ana teması olmuştur. Optimize edilmiş geri dönüştürülmüş ürünlerden kullanılan tasarım çözümlerini geliştirmek için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Çevre analizi, malzeme araştırması, peyzaj ve işyeri tasarımı ile çevre ve yapı mühendisliği için uzman ekiplerimiz bulunmaktadır. Sarre, tasarım ekipleriyle birlikte daha sağlıklı bir dünya için sürdürülebilir çerçeveler geliştirir ve çevresel hedefler belirlerler. Projelerimizi tasarım ve inşaat boyunca takip ediyor ve kullanım sırasında bina enerji performansını günlük takip edebilmekteyiz.

Sarre, “UN Global Compact” çerçevesinde evrensel olarak kabul görmüş bildirgelere dayanan ilkeleri benimsemektedir.

Bu ilkeler gereğince;


İnsan Hakları


İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.


Çalışma Standartları


İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli


Çevre


İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.


Yolsuzlukla Mücadele


İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin
Küresel Hedefler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, dünyamızın korunması ve insanlık için refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar belirlenen ortak hedefler çerçevesinde küresel girişimlerin hayata geçirilmesini destekliyor. Sarre olarak, inovasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak bu hedeflerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve bu ilkelerin bir parçası olduğumuzu vurguluyoruz.

Değerlerimiz

Sarre olarak doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven ve saygı; karar ve eylemlerimizde bize rehberlik eden temel değerlerimizdir. Bu değerler çerçevesinde kültür bütünlüğünü sağlayacak davranışlar sergileriz.

Etik İlkeler

Sarre, çalışanları ve müşterileri ile olan ilişkilerinde şeffaf ve adil olmayı benimsemektedir. Faaliyetlerini yürütürken, ilgili mevzuata, sözleşme taahhütlerine uymakla birlikte Etik İlkeler çerçevesinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, faaliyet gösterdiği farklı sektörlerin ve coğrafyaların hızla değişen ihtiyaçları ile yerel ve uluslararası düzeyde paydaş beklentilerine yanıt vermek için özverili olarak çalışmayı ilke edinmiştir.

Çözüm Ortaklarımız

Her bir adımın değerini en az bizim kadar bilen markalarla çözüm üretiyoruz.